En opeens maak ik deel uit van de statistieken

Het is even een beetje stiller geweest op Facebook en op deze blog. Ongewild.

Niet omdat ik een zomerbreak ingelast heb, of omdat ik niets meer te zeggen zou hebben, maar omdat ik ongewild een statistiek geworden ben. Voortaan ben ik ook een van die mensen die fietsend een zwaar ongeval ondergaan hebben. Afgelopen maandag ben ik, zoals dikwijls, met de fiets naar mijn klant in Brussel gegaan. Ik hoor je meteen denken: Brussel met de fiets, dat is gevaarlijk. Dat is inderdaad zo en de infrastructuur is daar niet echt op fietsers voorzien. Ze hebben dat daar ondertussen wel begrepen en ze doen er ook wel iets aan.

Verkeers(on)veiligheid Ternatsestraat

Deze morgen, op weg naar de bakker, sprak ik toevallig een dame die in de Ternatsestraat woont. De voorbijrazende auto's gaven aanleiding tot een ongepland gesprek. Al snel werd duidelijk dat er wel meer mensen zijn die de situatie in deze straat niet langer acceptabel vinden. Natuurlijk had ik reeds een vermoeden, want in het verleden werden er al acties opgezet om dit onder de aandacht te brengen.