Een inbraakveilige gemeente met het Certificaat Inbraakveilig

De nabijheid van de snelweg biedt heel wat voordelen en zorgt ervoor dat onze gemeente goed bereikbaar is. Deze bereikbaarheid en de nabijheid van onze hoofdstad heeft echter ook nadelen en zorgt er onder andere voor dat inbrekers ook gemakkelijk kunnen verdwijnen. De inbraakstatistieken waren enorm hoog en er heerste een groot onveiligheidsgevoel