Verkeers(on)veiligheid Ternatsestraat

Deze morgen, op weg naar de bakker, sprak ik toevallig een dame die in de Ternatsestraat woont. De voorbijrazende auto's gaven aanleiding tot een ongepland gesprek. Al snel werd duidelijk dat er wel meer mensen zijn die de situatie in deze straat niet langer acceptabel vinden. Natuurlijk had ik reeds een vermoeden, want in het verleden werden er al acties opgezet om dit onder de aandacht te brengen.
Ik denk dat ik er een tiental minuten gestaan heb en ondertussen was het aantal auto's dat over voetpaden reed niet meer bij te houden. Auto's komen uit beide richtingen, gunnen elkaar geen duimbreed en de hoffelijkheid is soms ver te zoeken. Het feit dat je vaak vanuit de ene kant niet ziet of er wagens aankomen uit de andere richting, maakt het er ook niet simpeler op. Auto's komen af en aan, parkeren kort en vertrekken terug. Spiegels worden net niet (of juist wel) afgereden met kosten tot gevolg. Het is een dagelijks tafereel. Spijtig genoeg.

Het actiecomité tegen de te grote verkaveling van de Astraform-site heeft indertijd een telling gehouden en stelde vast dat tijdens de spits op één uur (60 minuten!!!) meer dan 900 voertuigen de Ternatsestraat passeren, dat is dus gemiddeld 15 voertuigen om de minuut. Op die capaciteit is deze baan niet voorzien.
Bovendien lopen bijna alle vormen van verkeer grotendeels door elkaar. Voetpaden worden zowel door voetgangers als auto's gebruikt, fietser rijden op dezelfde plaats als auto's en hiertussen worden ook nog eens auto's geparkeerd. De meeste auto's staan reglementair en daar wringt trouwens niet het schoentje. 

Een beetje hoger is het voetpad net even breed als de boekentas van een schoolgaand kind. Ook daar twijfelen bestuurders niet om snel even over de stoep te rijden wat de veiligheid van de kleinste stappertjes serieus hypothekeert. 

Ik snap niet dat onze gemeente deze situatie zo vele jaren aan een stuk laten verloederen heeft. Hier is actie nodig!

Welke actie?
    1. Vernieuw het huidige mobiliteitsplan. Het plan gebaseerd op een studie is jaren oud en dus volledig gedateerd. Eerst betalen voor een studie en er dan niets mee doen, is weg gesmeten geld. Ons belastinggeld dus.
    2. Zoek naar oplossingen in het grotere plaatje. M.a.w. bekijk hoe je de kleine dorpsstraten, zoals de Ternatsestraat en Kerkstraat om er maar twee te noemen, kan ontlasten.
    3. Ga in gesprek met de inwoners van die straten en hou effectief rekening met hun input. Dit zijn echt geen dommeriken, maar mensen die dagdagelijks met deze zaken geconfronteerd worden.
    4. Schrijf op voorhand geen ideeën af maar onderzoek ze voldoende.
    5. Voer tijdelijk een zone dertig in waar nodig, niet over een heel dorp verspreid, maar op heel specifieke plaatsen. Op die manier kan je als tijdelijke maatregel 
    6. Zorg er ook voor dat het probleem zich niet verplaatst naar de omliggende straten
    7. En dit is misschien nog het belangrijkste: Toon dat je bereid bent om een beleid te willen voeren en niet bang bent om keuzes te maken. Sommige maatregelen leveren inderdaad weerstand op, maar het algemeen nut moet nu eenmaal voorgaan. Veiligheid staat voor mij persoonlijk op een van de hoogste plaatsen van het algemeen nut.

Zoals steeds heeft de invoering van een snelheidsbeperking op zich weinig nut als er geen controle gebeurt en er geen structurele aanpassingen gebeuren zoals asverschuivingen enzovoort. 

Ik wil hier ook niet de wijsneus uithangen of verkondigen dat ik heiliger ben dan de paus. Ik rij soms ook eens te snel en als dit gebeurt, dan is dit meestal op de snelweg. Ik hou me buiten de snelweg wel steeds aan de maximum snelheid. Ik heb graag dat mijn straat veilig is en dat de anderen mij niet in gevaar brengen, dus doe ik dat ook bij anderen. En ja, ik ben ook jong geweest en heb wel eens te snel gereden, maar heb ondertussen al te veel mensen uit een auto op zijn dak mogen halen of lijken met een deken over langs de kant van de weg zien liggen. 

Tot slot nog een kleine oproep. Verkeersveiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. Verre van! Maar kunnen jullie alstublieft zelf ook een beetje meer moeite doen om het veilig te houden? Parkeer niet op het voetpad zodat dit tenminste kan gebruikt worden door wandelaars of kleine kindjes op de fiets. Wees hoffelijk als je een fietser voorbij steekt en hou voldoende zijdelingse afstand. En hou je aan de snelheidslimieten! Meestal is er wel een gegronde reden om de snelheid op bepaalde plaatsen te beperken en zijn die borden er echt niet gekomen om jou te pesten of via boetes geld in het laadje te brengen.

Ternatsestraat op een rustig moment

Leave a Reply