Een inbraakveilige gemeente met het Certificaat Inbraakveilig

De nabijheid van de snelweg biedt heel wat voordelen en zorgt ervoor dat onze gemeente goed bereikbaar is. Deze bereikbaarheid en de nabijheid van onze hoofdstad heeft echter ook nadelen en zorgt er onder andere voor dat inbrekers ook gemakkelijk kunnen verdwijnen. De inbraakstatistieken waren enorm hoog en er heerste een groot onveiligheidsgevoel

De afgelopen jaren zijn er op initiatief van de inwoners stappen gezet om de veiligheid te verhogen. O.a. de oprichting van de drie Affligemse BIN's en de blijvende vraag om ANPR-camera's te plaatsen zijn twee mooie voorbeelden van vragen die van de inwoners kwamen en uiteindelijk is de lokale overheid gevolgd in deze gedachten: de BIN's werden een feit en er werden ANPR-camera's beloofd. De bouw van die camera's zal trouwens in september starten, als we de zoveelste aankondiging mogen geloven. 

We mogen de ambitie hebben om het beter te doen en nog meer in te zetten op veiligheid.

Een van de stappen die Affligem zou moeten nemen, is het ondertekenen van het Charter "Veiliger wonen met het Certificaat Inbraakveilig". Door de ondertekening van dit charter engageert de gemeente en de politie zich ertoe om meer in te zetten op inbraakpreventie. Zie het ls een aanmoediging om woningen en bedrijven inbraakveiliger te maken. Het doel van dit initiatief is om de mensen aan te sporen om eenvoudige ingrepen uit te voeren die inbrekers ontmoedigen. We weten uit internationale studies dat een inbreker het na drie minuten voor bekeken houdt om binnen te geraken. Slaag je er dus in om de indruk te geven dat jouw woning die drie minuten-test overleeft, dan heb je meer kans dat ze jouw huis gerust laten. Nog beter is het om ervoor te zorgen dat inbrekers effectief meer dan drie minuten nodig hebben.

Deze drie minuten-regel moet overal van toepassing worden in onze gemeente en daar komt dit charter dan bij kijken. Via dit charter belooft de gemeente en politie zich extra in te zetten en wordt de drempel verlaagd om effectief ingrepen uit te voeren.

Wie zijn huis inbraakveilig wil maken tijdens nieuwbouw of renovatie, krijgt hiervoor hulp van de diefstalpreventieadviseur die een technisch advies zal formuleren. Eenmaal alle werkpunten opgelost en gecontroleerd zijn, kan de woning een label krijgen dat aangeeft dat het om een inbraakveilige woning gaat. Dit label kan, indien gewenst, op de gevel aangebracht worden om zo een extra ontradend effect te hebben.

Woningen inbraakveiliger maken, om het aantal woninginbraken te doen dalen en de buurt veiliger te maken, vraagt ook de nodige investeringen. Denk maar inbraakvertragende deuren en ramen of betere sloten. Daarom stel ik ook voor dat vanuit de gemeente een jaarlijkse enveloppe begroot wordt van 50.000 € die moet dienen ter ondersteuning van de inwoners. Elk gezin kan dan een aanvraag indienen om maximaal 500 € terugbetaling te krijgen voor de gemaakte investering van dat jaar. Elk jaar kunnen dus 100 gezinnen geholpen worden die nu in de kou blijven staan.
 

Certificaat Inbraakveilig

Leave a Reply